image-simflor_1backend

Simflor

Simflor", bağırsaq mikroflorası pozuntularının hərtərəfli düzəldilməsi üçün innovasion yeni nəsil sinbiotik kapsuldur.